تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

ضمانت بازگشت

بازگشت 7 روزه محصول

آموزش تصویری و ویدئویی اسب سواری به زبان فارسی

{ تهیه شده توسط وبسایت اسبداران ایران , برای اولین بار در ایران , با کیفیت عالی و قیمت مناسب } مشاهده اطلاعات بیشتر ...

رنگ اسب

پیشبینی رنگ کره اسب های تولیدی همیشه یکی از دغدغه های مهم برای تولید کنندگان اسب بوده است .

به دلیل وجود چندین ژن مختلف برای تعیین رنگ اسب و همچنین غالب و مغلوب بودن آن ها در اکثر موارد نمیشود به صورت قطعی رنگ کره اسب را مشخص کرد .

در اين بخش بيشتر به بررسي فنوتيپ هاي حاصل از ژنوتيپ هاي مختلف و ژنوتيپ هاي ممکن در هر فنوتيپ و نيز گامت هاي حاصل در رنگ هاي مختلف و پيش بيني نتایج حاصل از آميزش هاي مختلف پرداخته مي شود.

ژن B به همراه ژن C و يا c بر ژن A و a غالبيت دارد. ژن D نسبت به ژن هاي A، B، C و a، b و c غالب است.

براي بهتر روشن شدن نحوه وراثت رنگ در کره اسب، شناسايي اثرات متقابل ژني و ساير عوامل موثر بر ظهور فونتيپ ها لازم است.

بيشتر اطلاعات وراثت رنگ در اسب بر اساس رکوردهاي گله و کتب انساب و نيز از آميزش هاي کنترل شده به دست آمده است.

علاوه بر غلبه ژني که بين بيشتر ژن هاي موجود در يک مکان ژني برقرار است، اثر پوشانندگي نيز بر نحوه توارث رنگ اثر مي گذارد.

  • پوشانندگي حالتي از عمل غير افزايشي ژن است که در بعضي از رنگ هاي موي حيوانات نقش دارد.

دو يا چند جفت ژن متفاوت در عمل پوشانندگي ممکن است روي يک کروموزوم يا کروموزوم هاي متفاوت باشد.

رنگ سياه و کرنگ به وسيله دو آلل تحت تاثير قرار مي گيرد. B رنگ سياه و b کرنگ توليد مي کند.

  • الل در حقیقت ژن کنترل‌کنندهٔ یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفته. الل‌هایی که در جایگاه مشابه هم روی کروموزوم‌های همتا قرار گرفته‌اند یک صفت را کنترل می‌کنند. ( ویکی پدیا )
مطلب پیشنهادی برای شما :   نعل اسب و خوشبختی !!!

بعضي اسب ها نيز داراي ژن W براي سفيد هستند که تمام رنگ هاي ديگر در ژنوتيپ را مي پوشاند.

آلل آن w است که اجازه ظهور ساير رنگ هاي موجود در ژنوتيپ فرد را مي دهد.

بنابراين در اسب هاي سياه و کرنگ ژنوتيپ چنين است :

  • سياه = BBww
  • سياه= Bbww
  • کرنگ = bbww

اما حضور ژن سفيد غالب، سفيد توليد مي کند مانند زیر :

  • BBWw
  • BbWw
  • bbWw

چون ژن سفيد غالب (W) مانع ظهور فنوتيپي ژن سياه (B) و يا ژن کرنگ (b) مي شود از اين رو ژن W نسبت به اين دو ژن پوشاننده مي باشد.

رنگ کهر هم به سبب پوشانندگي ژن کهري A روي ژن سياهي B به وجود مي آيد.

رنگ پالومينو نيز به عمل پوشانندگي ژن Ccr بر روي رنگ موي کرنگ (b) مربوط مي باشد.

نتيجه اثر ژن Ccr رقيق کردن کرنگ براي توليد رنگ پالومينو است.

ژن Ccr به طور جزئي رنگ کرنگ را به رنگ قهوه اي طلايي و دو ژن Ccr و Ccr رنگ کرنگ را به سفيد کرمي رقيق مي کند.

اسب داراي ژنوتيپ CcrCcr به دليل داشتن چشم هاي رنگي زال کاذب مي باشد.

پالومينو اساسا” کرنگ (bb) است. ژنوتيپ ها و فنوتيپ هاي زير عمل پوشانندگي ژن رقيق کننده Ccr را بر روي رنگ کرنگ نشان خواهد داد.

کرنگ …………………. AAbbCCww

ما از ژنوتيپ هاي A- در مثال استفاده خواهيم کرد که نشان دهيم چطور ژن Ccr رنگ کرنگ (قرمز مايل به قهوه اي روشن) را براي توليد رنگ پالومينو رقيق مي کند:

کرنگ …………………. AabbCCww

پالومينو ………………. AAbbCcrCww

پالومينو ………………. AabbCcrCww

مطلب پیشنهادی برای شما :   تربیت و رفتار با کره اسب ها

تيپ A، زال کاذب ……. AAbbCcrCcrww

تيپ A، زال کاذب ……. AabbCcrCcrww

اگر دو اسب پالومينو با همديگر آميزش کنند از آنجايي که اسب هاي پالومينو در ژن رقيق کننده Ccr هتروزيگوس هستند (A—bbCcrc) تنها حدود ۵۰% نتایج آن ها پالومينو خواهد بود.

از لحاظ نظري، آميزش يک اسب کرنگ با ژنوتيپ A—bbCC با يک اسب زال کاذب تيپ A با ژنوتيپ A—bbCcrCcr در همه حال بايد ۱۰۰% نتاج پالومينو توليد کند .

* لازم به توضيح است که ژنوتيپ تنوع درجات رنگ کهر و قهوه اي هنوز کاملا” شناخته شده نيست.

اکنون برای واضح تر شدن مسایل و البته کاربردی بودن مطلب و سهولت در استفاده از آن ، جدول زیر را آورده ایم که میتوان به صورت تقریبی رنگ کره اسب ها را پیشبینی کرد .

والدین رنگ ها و درصد احتمالات در کره ها
والد ۱ والد ۲ کرنگ طلائی کهر سمند نیله سیاه
کرنگ کرنگ ۱۰۰
کرنگ طلائی ۵۰ ۵۰
کرنگ کهر ۵۰ ۳۷٫۵ ۱۲٫۵
کرنگ سمند ۲۵ ۲۵ ۱۸٫۷۵ ۱۸٫۷۵ ۱۲٫۵
کرنگ نیله ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۹٫۳۷۵ ۹٫۳۷۵ ۵۰ ۶٫۲۵
کرنگ سیاه ۲۵ ۲۵ ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۲۵
طلائی طلائی ۲۵ ۷۵
طلائی کهر ۲۵ ۲۵ ۱۸٫۷۵ ۱۸٫۷۵ ۱۲٫۵
طلائی سمند ۱۲٫۵ ۳۷٫۵ ۹٫۳۷۵ ۲۸٫۱۲۵ ۱۲٫۵
طلائی نیله ۶٫۲۵ ۱۸٫۶۵ ۴٫۶۸۷۵ ۱۴٫۰۶۲۵ ۵۰ ۶٫۲۵
طلائی سیاه ۱۲٫۵ ۳۷٫۵ ۶٫۲۵ ۱۸٫۷۵ ۲۵
کهر کهر ۲۵ ۵۶٫۲۵ ۱۸٫۷۵
کهر سمند ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۲۸٫۱۲۵ ۲۸٫۱۲۵ ۹٫۳۷۵
کهر نیله ۶٫۲۵ ۶٫۲۵ ۱۴٫۰۶۲۵ ۱۴٫۰۶۲۵ ۵۰ ۳۷٫۵
کهر سیاه ۱۲٫۵ ۱۲٫۵ ۱۸٫۷۵ ۱۸٫۷۵ ۱۸٫۷۵
سمند سمند ۶٫۲۵ ۱۸٫۷۵ ۱۴٫۰۶۲۵ ۴۲٫۱۸۷۵ ۹٫۳۷۵
سمند سیاه ۶٫۲۵ ۱۸٫۷۵ ۹٫۳۷۵ ۲۸٫۱۲۵ ۴٫۶۸۷۵
نیله نیله ۱۵٫۶۲۵ ۴۶٫۸۷۵ ۳٫۵ ۱۰٫۵ ۷۵ ۱۸٫۷۵
نیله سیاه ۳٫۱۲۵ ۹٫۳۷۵ ۶٫۶۸۷۵ ۱۴٫۰۶۲۵ ۵۰ ۷۵
سیاه سیاه ۶٫۲۵ ۱۸٫۷۵ ۷۵
مطلب پیشنهادی برای شما :   اصول و مراحل تولید اسب , نگاهی کلی به روند تولید اسب

 

برگرفته از کتاب اصول پرورش اسب از محمد علی نوروزیان و قربان شرقی


آروین گلشنی
نویسنده مطلب آروین گلشنی
آروین گلشنی دانشجوی کارشناسی عمران , موسس و مدیر وبسایت اسبداران ایران با سابقه 10 سال در زمینه طراحی سایت و پرورش دهنده اسب کرد به مدت 7 سال , تهیه کننده آموزش های ویدئویی به زبان فارسی در زمینه صنعت اسب برای اولین بار در ایران و ...